Registru de casa

Registrul de casa este document de inregistrare a incasarilor si a platilor in numerar efectuate prin casieria societatii, pe baza unor documente justificative.

Registrul de casa serveste ca:
– document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiunilor de casa
– document de stabilire a soldului de casa, la sfarsitul fiecarei zile.

Registrul de casa se intocmeste in 2 exemplare de catre casierul societatii sau o alta persoana imputernicita. Se completeaza zilnic, in ordinea efectuarii operatiilor, fara a lasa spatii libere intre operatiuni. La sfarsitul zilei, randurile nefolosite din formular se bareaza.

Un exemplar ramane in carnet, iar un alt exemplar circula la departamentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise.

registru de casa

Leave a reply